19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci

Czy wiecie dlaczego od 4 listopada nasz ratusz będzie świecił się na pomarańczowo?
Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

  • Jeśli widzisz, że w Twoim otoczeniu cierpi dziecko, ale nie wiesz, jak mu pomóc...
  • Jeśli masz wątpliwości czy to, czego jesteś świadkiem, to zaniedbanie lub przemoc...
  • Jeśli jest Ci źle i chcesz coś zmienić, ale boisz się i nie wiesz, od czego zacząć...
  • Jeśli chcesz pomóc sobie lub innej osobie, ale nie wiesz, jak to zrobić...

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje psychologów OPS, którzy będą na Ciebie czekać w siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 14, w dniach:

  • 4.11.2019 r. w godz. 11.00 - 14.00
  • 6.11.2019 r. w godz. 15.00 - 18.00
  • 12.11.2019 r. w godz. 15.00 - 18.00
  • 14.11.2019 r. w godz. 11.00 - 14.00

Więcej informacji: tel. 797 319 563, 723 244 957
Dołącz do kampanii 19 dni w 2019 roku! Razem z nami buduj świat wolny od przemocy, świat pełen miłości i szacunku do drugiego człowieka.
więcej na www.podrugie.pl

Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Pozostałe aktualności

Wydział Obsługi Mieszkańców