Burmistrz Katarzyna Łęgiewicz po wynikach rekrutacji

Szanowni Państwo,
Rekrutacja do szkół średnich w tym roku to wyjątkowo stresujący proces. Wszystkim, którzy dostali się do wybranych szkół serdecznie gratuluję. Uczniom, którym nie powiodło się za pierwszym razem, chcę powiedzieć, że nie ustaniemy w wysiłkach, aby pomóc w znalezieniu miejsc w szkołach w kolejnym etapie rekrutacji. Z całą odpowiedzialnością pragnę podkreślić, że zrobiliśmy absolutnie wszystko, aby przyjąć jak największą liczbę uczniów. Na Ochocie w naszych 11 szkołach ponadpodstawowych zwiększyliśmy liczbę oddziałów z 55 w zeszłym roku do 133 w tym roku. Jeszcze na początku lipca, wspólnie z władzami miasta, podjęliśmy decyzję o zwiększeniu liczby miejsc w naszych szkołach o dodatkowo 470. W sumie liczba miejsc w klasach pierwszych dla absolwentów szkól podstawowych i gimnazjów wzrosła z 1655 w roku 2018/19 do 4252 w naborze na rok 2019/20. Doszliśmy w tych staraniach do granicy, jaką wyznacza odpowiedzialność za warunki nauki i bezpieczeństwo uczniów. Wiem, że przygotowaliśmy się do tego podwójnego naboru najlepiej, jak to było możliwe, ale nie mam satysfakcji. Nie wszyscy uczniowie, mimo dobrych wyników, nauki i włożonego wysiłku, mają dziś powody do radości. A nasza praca się nie kończy, od września czekają nas kolejne wyzwania i trudne 3 lata.
Pozostałe aktualności

Wydział Obsługi Mieszkańców