Burmistrzyni Ochoty: Bądźmy odpowiedzialni, zachowajmy ostrożność, a jednocześnie dobre i rzeczowe podejście.

Informacja o działaniach w związku z koronawirusem

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,
Rozpoczyna się dwutygodniowa kwarantanna, która ma szansę zastopować rozprzestrzenianie się wirusa, jeśli podejdziemy do niej poważnie i odpowiedzialnie. Dla wielu osób będzie to utrudnienie, nowa sytuacja dotyka nas wszystkich. Warto jednak podjąć te działania, w naszym wspólnym interesie. 
1.    Od 12 do 25 marca w przedszkolach, szkołach i placówkach  nie będą się odbywały żadne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 12 marca (czwartek) i 13 marca (piątek) w przedszkolach i szkołach podstawowych będą prowadzone jedynie zajęcia opiekuńcze - dla dzieci i uczniów, którym nie udało się zapewnić opieki rodziców (tylko w przedszkolu/szkole do której uczęszcza dziecko). Od poniedziałku - 16 marca – uczniowie i wychowankowie już nie będą przychodzili do przedszkoli i szkół (ograniczenia dotyczą także zajęć i praktycznej nauki zawodu w szkołach i technikach zawodowych). Nauczyciele pozostaną w gotowości do pracy, za co będzie im przysługiwało wynagrodzenie (zgodnie z art. 81 § 1 Kodeksu Pracy).
Zawieszenie zajęć nie dotyczy: 
•    poradni psychologiczno-pedagogicznych;
•    specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
•    młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
•    przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
•    szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
•    szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

2.    W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo nieczynne będą do odwołania nasze placówki kulturalne i sportowe: Ośrodek Kultury Ochoty OKO, Hala Sportowa OSiR Ochota, ul. Nowowiejska 37B, Pływalnia OSiR Ochota, ul. Rokosowska 10, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, MAL Grójecka 109. 
3.    Nie odbędą się także zaplanowane imprezy i spotkania
4.    Zachęcamy Państwa do załatwiania wszelkich możliwych spraw przez Internet, mailowo lub telefonicznie. Zapraszamy do urzędu - który jest czynny w zwykłych godzinach pracy - tylko w przypadku, jeśli to konieczne, ponieważ urząd to także miejsce publiczne, gdzie styka się wiele osób, a tego w najbliższych tygodniach należy unikać. Namiary do wszystkich wydziałów w zakładce "urząd dzielnicy"
oraz w Miejskim Centrum Kontaktu i Informacji Urzędu Dzielnicy Ochota pod nr 19 115  22 578 35 00
5.    Zreorganizowaliśmy pracę urzędu, w taki sposób, by ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się zarazków
•    wejście do Wydziału Obsługi Mieszkańców możliwe jest jedynie od strony ulicy Grójeckiej;
•    stanowiska obsługi zostały tak zmodyfikowane, aby zwiększyć odległość pomiędzy poszczególnymi osobami; 
•    obsługa odbywa się w WOM, ograniczyliśmy możliwość przemieszczania się po terenie urzędu;
•    przy wejściu znajdują się dystrybutory z płynem dezynfekującym – prosimy o spryskanie rąk płynem!
•    w toaletach znajduje się instrukcja właściwego mycia rąk- wydaje się, że to banał, a okazuje się sprawą kluczową w obecnej sytuacji – warto stosować!
6.    Na naszej stronie: www.urzadochota.waw.pl  oraz w mediach społecznościowych – Twitter: https://twitter.com/dzielnicaochota  Facebook: https://www.facebook.com/dzielnicaOchota  Instagram: https://www.instagram.com/ochotadzielnicam.st.warszawy/ umieszczamy bieżące informacje i komunikaty dla Państwa.
To dla nas wszystkich nowa, niełatwa sytuacja, przepraszamy za wszystkie utrudnienia, związane z kwarantanną. Liczymy na Państwa zrozumienie i wyrozumiałość, a przede wszystkim na to, że w trosce o siebie i swoich najbliższych będą Państwo stosowali się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Proszę o unikanie miejsc publicznych i dużych skupisk ludzi. Szczególnie apeluję do seniorów, którzy są w grupie ryzyka, by w miarę możliwości pozostali w domach. Wiem, że w takich sytuacjach można liczyć na sąsiadów, wolontariuszy i rodzinę, teraz jest moment, żeby do tych osób zwrócić się z pomocą np. w zakupach. Jeśli mają Państwo informacje o osobie starszej lub z takiej, która z innego powodu potrzebuje wsparcia, proszę o przekazanie takiej informacji do OPS, ul. Przemyska 11, tel. 22 822 11 24 mail: osrodekatopsochota [dot] waw [dot] pl
Brak zajęć w placówkach oświatowych nie oznacza, że dzieci i młodzież mają czas wolny. Celem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa, zatem powinniśmy spędzić ten czas w domu, starając się nie zakazić i nie zakażać innych. 
Zachowajmy też spokój, rozsądek i starajmy się podejść pozytywnie do tej sytuacji. Może uda się teraz znaleźć czas na dawno odkładane domowe aktywności – czytanie, wspólne spędzanie czasu, gotowanie nowych potraw, gry planszowe z rodziną. Bądźmy odpowiedzialni, zachowajmy ostrożność, a jednocześnie dobre myśli i rzeczowe podejście. 
Pozdrawiam Państwa serdecznie, 
Katarzyna Łęgiewicz
Burmistrzyni Ochoty 

 

Pozostałe aktualności

Wydział Obsługi Mieszkańców