Miejsce przyjazne seniorowi

Konkurs na Miejsce Przyjazne Seniorom 2019

Urząd m.st. Warszawy uruchomił kolejną edycję rozpoznawalnego i cieszącego się popularnością konkursu, w którym Warszawska Rada Seniorów, rady dzielnicowe wraz z Urzędem m.st. Warszawy wybierają i nagradzają miejsca otwarte na potrzeby osób 60+. Zapraszamy instytucje, organizacje dostępne, oferujące atrakcyjne zniżki i ciekawe wydarzenia dla starszych mieszkańców stolicy.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2019 r.

Regulamin udziału w konkursie na stronie: http://senioralna.um.warszawa.pl/MPS2019

Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie Załącznika nr 1 (lub nr 1a w przypadku wyróżnień indywidualnych) i złożenie do Biura Pomocy i Projektów Społecznych osobiście, elektronicznie lub za pomocą poczty. Przed wypełnianiem wniosku można zapoznać się z załącznikami 2 - 4, stanowiącymi karty oceny wniosku.

Zapraszamy do udziału w konkursie na Miejsce Przyjazne Seniorom.

 

Więcej informacji:

Bartosz Grzeszczuk, ext [dot] bgrzeszczukatum [dot] warszawa [dot] pl, 22 443 14 92          

Pozostałe aktualności

Wydział Obsługi Mieszkańców