Nowy Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży

Właśnie  powstał nowy Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota na terenie Dzielnicy Ursus. Z Oddziału mogą korzystać mieszkańcy wszystkich dzielnic m.st. Warszawy.

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota uprzejmie informuje, że od 16.03.2020 roku utworzył na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w budynku Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej przy ul. Sosnkowskiego 18 (III piętro).

W oddziale prowadzona będzie terapia dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z następującymi jednostkami chorobowymi:

  • Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe;
  • Zaburzenia nastroju;
  • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną;
  • Zaburzenia odżywiania się;
  • Upośledzenia umysłowe;
  • Zaburzenia rozwoju psychicznego;
  • Zaburzenia zachowania i emocji.

W ramach oddziału będą udzielane świadczenia:

  • obejmujące diagnostykę;
  • leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży do 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi i psychotycznymi ze znacznymi zagrażającymi lub utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowania życiowego;
  • konsultacyjno – edukacyjne dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Pacjentami Oddziału będą dzieci i młodzież potrzebująca kompleksowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, których stan zdrowia nie wymaga całodobowej hospitalizacji.

Do Oddziału Dziennego Psychiatrycznej Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży można zapisać pacjenta na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży lub lekarza szpitalnego oddziału psychiatrycznego.

 

Koordynatorem Oddziału jest Pani Justyna Łobacz –  Lekarz Psychiatra.

 

Dane adresowe w celu zapisu:

Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży

ul. Sosnkowskiego 18 (III piętro)

02-495 Warszawa

Rejestracja tel.: +48 517 322 387

 

 

 

 

 

 

--

Pozostałe aktualności

Wydział Obsługi Mieszkańców