Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na Ławników Sądów Powszechnych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019

Ogłaszam nabór UZUPEŁNIAJĄCY kandydatów na ławników w kadencji 2016 - 2019 do następujących sądów:

  1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie – 74 ławników,
  2. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 7 ławników,
  3. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 8 ławników,
  4. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 21 ławników,
  5. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 30 ławników,
  6. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 15 ławników,
  7. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 30 ławników.

Dokumenty do pobrania

Pozostałe aktualności

Wydział Obsługi Mieszkańców