Plan robót na ul. Włodarzewskiej

PLAN ROBÓT W RAMACH PRZEBUDOWY UL. WŁODARZEWSKIEJ
NA ODCINKU OD UL. USYPISKOWEJ DO AL. JEROZOLIMSKICH

Plan robót na 12 tydzień 2020r.

ODCINEK 1 (strona lewa): USYPISKOWA-PRZY PARKU
•    Korytowanie i wykonywanie konstrukcji jezdni, zjazdów i chodników
•    Ustawianie krawężników i obrzeży betonowych
•    Układanie brukowych nawierzchni chodników, zjazdów, parkingów
ODCINEK 2 (strona lewa): PRZY PARKU-DRAWSKA 
•    Korytowanie i wykonywanie konstrukcji jezdni, zjazdów i chodników
•    Przebudowa elektro-energetyki 
•    Przyłącze sanitarne zewnętrznego wykonawcy do rozpoczynającej się nowej inwestycji kubaturowej przy ul. Włodarzewskiej 59
•    Przełączenia gazociągu wykonywanego przez zewnętrzną firmę PP2 – wstrzymane przez PSG z uwagi na epidemię
ODCINEK 3: DRAWSKA - ŁUK
•    Przebudowa kolizji wodociągu w km 1+200 (strona prawa)
•    Przełączenia gazociągu wykonywanego przez zewnętrzną firmę PP2 - wstrzymane przez PSG z uwagi na epidemię
ODCINEK 4 (strona prawa): ZADUMANA- AL. JEROZOLIMSKIE
•    Budowa kanalizacji deszczowej dn400

Plan robót na 13 tydzień 2020r. 

ODCINEK 1 (strona lewa): USYPISKOWA-PRZY PARKU
•    Wykonywanie konstrukcji zjazdów, parkingów i chodników
•    Układanie brukowych nawierzchni chodników, zjazdów, parkingów
ODCINEK 2 (strona lewa): PRZY PARKU-DRAWSKA 
•    Korytowanie i wykonywanie konstrukcji jezdni, zjazdów i chodników
•    Ustawianie krawężników i obrzeży betonowych
•    Układanie brukowych nawierzchni chodników, zjazdów, parkingów
•    Przebudowa elektro-energetyki 
•    Przyłącze sanitarne zewnętrznego wykonawcy do rozpoczynającej się nowej inwestycji kubaturowej przy ul. Włodarzewskiej 59
•    Przełączenia gazociągu wykonywanego przez zewnętrzną firmę PP2 - wstrzymane przez PSG z uwagi na epidemię
ODCINEK 3: DRAWSKA - ŁUK
•    Przebudowa kolizji wodociągu w km 1+200 (strona prawa)
•    Przełączenia gazociągu wykonywanego przez zewnętrzną firmę PP2 - wstrzymane przez PSG z uwagi na epidemię

ODCINEK 4 (strona prawa): ZADUMANA- AL. JEROZOLIMSKIE
•    Budowa kanalizacji deszczowej dn400

PLAN ROBÓT W RAMACH PRZEBUDOWY UL. WŁODARZEWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. USYPISKOWEJ DO AL. JEROZOLIMSKICH

Plan robót na 30 tydzień 2020r. 

ODCINEK 1: USYPISKOWA-PRZY PARKU

 • Regulacje wysokościowe włazów studni kanalizacji deszczowych
 • Prace poprawkowe
 • Ściek przykrawężnikowy

ODCINEK 2: PRZY PARKU-DRAWSKA

 • Regulacje wysokościowe włazów studni kanalizacji deszczowych
 • Prace poprawkowe
 • Ściek przykrawężnikowy

ODCINEK 3: DRAWSKA – ZADUMANA

 • Prace poprawkowe
 • Przygotowanie pod odtworzenie rozebranej części jezdni (na zlecenie Inwestora) w celu uruchomienia ruchu dwukierunkowego od 01.09.2020r.
 • Ściek przykrawężnikowy

 

Plan robót na 31 tydzień 2020r. 

ODCINEK 1: USYPISKOWA-PRZY PARKU

 • Nasadzenia zostały przesunięte na 09.2020r.
 • Regulacje wysokościowe włazów studni kanalizacji deszczowych
 • Prace poprawkowe
 • Ściek przykrawężnikowy

ODCINEK 2: PRZY PARKU-DRAWSKA

 • Nasadzenia zostały przesunięte na 09.2020r.
 • Regulacje wysokościowe włazów studni kanalizacji deszczowych
 • Prace poprawkowe
 • Ściek przykrawężnikowy

ODCINEK 3: DRAWSKA – ZADUMANA

 • Prace poprawkowe
 • Przygotowanie pod odtworzenie rozebranej części jezdni (na zlecenie Inwestora) w celu uruchomienia ruchu dwukierunkowego od 01.09.2020r.
 • Ściek przykrawężnikowy
Pozostałe aktualności

Wydział Obsługi Mieszkańców