Plan robót na ul. Włodarzewskiej

PLAN ROBÓT W RAMACH PRZEBUDOWY UL. WŁODARZEWSKIEJ
NA ODCINKU OD UL. USYPISKOWEJ DO AL. JEROZOLIMSKICH

Włodarzewska już przejezdna w obu kierunkach

 

Od początku września na przebudowywanej ulicy Włodarzewskiej obowiązuje czasowa organizacja ruchu obejmująca ruch dwukierunkowy na całej długości odcinka od Usypiskowej do Al. Jerozolimskich, na którym trwały roboty drogowe. Prace na Włodarzewskiej nie zostały zakończone, ale najważniejsze było możliwie najszybsze udostępnienie ulicy mieszkańcom.

Gotowe są nawierzchnie jezdni i chodników po stronie południowej od ul. Usypiskowej do zakrętu przed ul Zadumaną oraz od ul. Zadumanej do Al. Jerozolimskich. W sposób tymczasowy odtworzono nawierzchnię na odcinku od zakrętu przed ul Zadumaną do ul. Zadumanej aby umożliwić wprowadzenie  ruchu dwukierunkowego na całym przebudowywanym odcinku ul. Włodarzewskiej.

Do końca września firma Strabag będzie wykonywała prace wykończeniowe, w tym zieleniarskie (trawniki i krzewy). Wymienione i naprawione będą uszkodzone i źle wykonane elementy. Na drodze pojawi się oznakowanie, wiaty przystankowe, kosze na śmieci i słupki.

Z powodu trwających wciąż rozmów z firmą Innogy nie ma obecnie możliwości wykonania docelowych prac drogowych, ani nasadzeń, na odcinku od zakrętu przed ul Zadumaną do Zadumanej. Do chwili obecnej firma Innogy Stoen Operator nie wykonała także przełączeń energetycznych starej linii napowietrznej na wykonaną przez dzielnicę Ochota podziemną linię kablową, co uniemożliwia demontaż starych betonowych słupów energetycznych, które znajdują się na chodnikach i w miejscu planowanej zatoki autobusowej przed skrzyżowaniem z Al. Jerozolimskimi, której z tego powodu także nie można wykonać.

Do czasu osiągnięcia porozumienia z firmą Innogy, te prace muszą zostać zawieszone, ale przejazd przebudowaną ulicą Włodarzewską jest już możliwy, na co niecierpliwie oczekiwali mieszkańcy tego rejonu.

 

Pozostałe aktualności

Wydział Obsługi Mieszkańców