Walczymy z plagą szczurów

Urząd Dzielnicy Ochota rozpoczął po raz drugi akcję walki z plagą szczurów, która zakłada przeprowadzenie deratyzacji oraz kampanię edukacyjno-informacyjną „Ochota. Czysta dzielnica”. Deratyzację będziemy prowadzić na terenach administrowanych przez ZGN, a także w naszych parkach – przede wszystkim Szczęśliwickim i Malickiego. Akcja ma na celu uświadomienie mieszkańcom, że rozrzucanie jedzenia przed altanami śmietnikowymi, w parkach i na skwerach to dokarmianie szczurów. Dzięki kampanii chcemy zmobilizować mieszkańców Ochoty także do reagowania, gdy ktoś inny zostawia jedzenie w takich miejscach. Pozostawionym jedzeniem w zdecydowanej większości przypadków żywią się stada szczurów, a nie np. ptaki, czy bezdomne koty.
Problem ten dotyczy nie tylko terenów administrowanych przez Urząd, ale również tych podlegających Spółdzielniom i Wspólnotom. W związku z tym zachęcamy Państwa do włączenia się w naszą akcję  i kolportaż plakatów i naklejek informacyjnych w obrębie administrowanych nieruchomości oraz do przeprowadzenia deratyzacji na administrowanych przez Państwa terenach. Plakaty i Naklejki można odbierać w punkcie informacyjnym WOM w urzędzie, ul. Grójecka.       

 

Pozostałe aktualności

Wydział Obsługi Mieszkańców