Wrześniowe spotkanie grup osiedlowych w ramach programu "Bezpieczne osiedle"

30 września w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Ochota odbyły się dwa spotkania dla wszystkich grup osiedlowych działających na terenie dzielnicy.

Na spotkaniach były omówione nowe zasady funkcjonowania grup, przedstawiona została nowa osoba realizująca ze strony delegatury BBiZK program "Bezpieczne Osiedle”, a także zaprezentowano Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115, czyli pierwszy w Polsce zintegrowany system kontaktu pomiędzy mieszkańcami a samorządem.

W obydwu spotkaniach wzięło udział blisko 20 osób, w tym jeden radny. Pojawiły się także osoby, które wcześniej nie brały udziału w programie.

Pozostałe aktualności

Wydział Obsługi Mieszkańców