Zakończenie kwalifikacji wojskowej 2020

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. kwalifikacja wojskowa została zakończona z dniem 13 marca 2020 r.

Oznacza to, że wszystkie osoby podlegające kwalifikacji w 2020 r., które nie stawiły się do tej pory na kwalifikacji wojskowej, zostaną poinformowane o nowym terminie osobnym pismem.

Tekst rozporządzenia w załączeniu.

Pozostałe aktualności

Wydział Obsługi Mieszkańców