Zima w mieście 2021

Już od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 rozpoczynamy zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021.

Zgodnie z komunikatem z dn. 04.12. br. Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej Akcja „Zima w Mieście” 2021 jest adresowana do uczniów klas I-IV szkoły podstawowej 
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczne-polkolonie-dla-najmlodszych

 

NUMERY KONT BANKOWYCH DO OPŁAT ZA ŻYWIENIE I OPIEKĘ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W RAMACH AKCJI "Zima/Lato w Mieście 2021 r."

 

 

 

 

LP.

PLACÓWKA 

numer konta

 

 

 

opieka

wyżywienie

1

Szkoła Podstawowa nr 10

 im. Grzegorza Piramowicza

 ul. Jasielska 49/53

02-128 Warszawa, 

 Dyrektor Kamila Izbińska

07 1030 1508 0000 0005 5074 0044

82 1030 1508 0000 0005 5074 0052

2

Szkoła Podstawowa Nr 23

im. Edwarda Szymańskiego

 ul. Reja 1

02-067 Warszawa

 Dyrektor Anna Kozyra

92 1030 1508 0000 0005 5078 6044

70 1030 1508 0000 0005 5078 6052

3

Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61

im. Juliana Przybosia

 ul. Białobrzeska 27

02-340 Warszawa

Dyrektor Renata Wrotniak

03 1030 1508 0000 0005 5083 3042

50 1030 1508 0000 0005 5083 3069

4

Szkoła Podstawowa nr 97

 im. Leona Kruczkowskiego

 ul. Spiska 1

 02-302 Warszawa

 Dyrektor Agnieszka Tkaczyk

13 1030 1508 0000 0005 5082 7042

60 1030 1508 0000 0005 5082 7069

5

Szkoła Podstawowa nr 152

 im. Marii Dąbrowskiej

 ul. Powstańców Wielkopolskich 4

02-398 Warszawa

 Dyrektor Monika Mazanka

69 1030 1508 0000 0005 5094 2046

39 1030 1508 0000 0005 5094 2004

6

Szkoła Podstawowa Nr 175

im. Heleny Marusarzówny

 ul. Trzech Budrysów 32

 02-130 Warszawa

Dyrektor Jolanta Zan-Szantroch

22 1030 1508 0000 0005 5076 7031

69 1030 1508 0000 0005 5076 7058

7

Szkoła Podstawowa nr 264

im. Gabrieli Mistral

 ul. W.Skorochód-Majewskiego 17

 02-104 Warszawa

Dyrektor Katarzyna Glinka

30 1030 1508 0000 0005 5079 4047

08 1030 1508 0000 0005 5079 4055

8

Szkoła Podstawowa

 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280

im. Tytusa Chałubińskiego 

ul. Gorlicka 3

 02-130 Warszawa

Dyrektor Agnieszka Lis

27 1030 1508 0000 0005 5083 1058

80 1030 1508 0000 0005 5083 1074

Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021

Warszawska Akcja "Zima w Mieście" odbędzie się w dniach od 4.01.2021 r. do 15.01.2021 r.

W okresie ferii warszawscy uczniowie z klas I-IV będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej - zgodnie z wytycznymi MEN.

Jak się zapisać?

Zapisy na „Zimę w Mieście” 2021 w elektronicznym systemie rozpoczną się 7 grudnia od godziny 12.00 i potrwają do 11 grudnia do godziny 00.00. Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej proszę zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów.

Zapisywać się można pod adresem https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych, należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 2 jednotygodniowych turnusów, które trwają od poniedziałku do piątku.

Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl od 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 grudnia od godz. 12.00 do 18 grudnia do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

Feryjne Placówki Edukacyjne

Podobnie jak w minionych latach FPE w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.30 do 16.30.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

Zasady opieki nad dziećmi podczas ferii

Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonowały zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wprowadza się m.in. ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla nas priorytetowym zadaniem.

Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 dostępne są na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

LISTA PLACÓWEK NA OCHOCIE:

Szkoła Podstawowa nr 10: 04-08.01.2021 r. (BEZ 06.01)

Szkoła Podstawowa nr 61: 04 – 15.01.2021 r. (BEZ 06.01)

Szkoła Podstawowa nr 175: 04 – 15.01.2021 r. (BEZ 06.01)

Szkoła Podstawowa nr 264: 11 – 15.01.2021 r.

Szkoła Podstawowa nr 280: 04 – 15.01.2021 r. (BEZ 06.01)

Zapraszamy!

 

 

 

 

 

Pozostałe aktualności

Wydział Obsługi Mieszkańców