Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Wpisy, zmiany, zawieszenia, wznowienia, wykreślenia działalności gospodarczej mogą być dokonane samodzielnie przez Przedsiębiorców posiadających profil zaufany (www.pz.gov.pl) lub kwalifikowany podpis elektroniczny, po uprzednim założeniu konta na stronie www.ceidg.gov.pl (odpowiednio opcje „Zaloguj”, następnie „Załóż nowe konto”).  

Przedsiębiorcy nie posiadający profilu zaufanego ani podpisu elektronicznego mogą wypełnić wniosek w systemie CEIDG www.ceidg.gov.pl (który zostanie zapisany, jako „ROBOCZY” z nadanym indywidualnym numerem). Takie przypadki wymagają złożenia podpisu na wniosku w obecności urzędnika w ciągu 7 dni roboczych. 

W związku z epidemią COVID-19, urzędnicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń (WDG), świadczą obsługę Przedsiębiorców telefonicznie - urzędnik, podczas rozmowy telefonicznej - przygotowuje odpowiedni wniosek przez internet, a następnie umawia termin wizyty Przedsiębiorcy w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota (ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa), celem złożenia podpisu na wniosku. 

 

Informacji w powyższych sprawach udzielają pracownicy WDG:

  • Bartosz Sołtysiak (I speak English), tel. 22 57 83 521, e-mail: basoltysiakatum [dot] warszawa [dot] pl;
  • Elżbieta Lejkam, tel. 22 57 83 522, e-mail: elejkamatum [dot] warszawa [dot] pl;
  • Aneta Królak, tel. 22 57 83 670, e-mail: ankrolakatum [dot] warszawa [dot] pl.