Dom Dziennego Pobytu „Z Ochotą”

ul. Filtrowa 68, Warszawa
pok.: lok.241
tel.: 22 659 72 91