Działania psychologiczne oraz z obszaru uzależnień od alkoholu, w ramach lokalnego systemu wsparcia

Działania realizowane przez psychologa (ul. Bitwy Warszawskiej 14):

konsultacje indywidualne- wtorki godz. 16 - 18.

 spotkania grupy - wtorki godz. 18 - 21.

Działania realizowane przez terapeutę uzależnień (ul. Białobrzeska 32):

 konsultacje i porady indywidualne - wtorki godz. 16.15 - 19.15,