Edukacja i Wychowanie

Ochota, to jedno z największych skupisk akademickich. Tu uczą się , mieszkają, działają i tworzą studenci: Uniwersytetu Medycznego, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.

Tradycje akademików sięgają okresu międzywojennego i rozwijają się w sposób dynamiczny. Ochota to dzielnica postępu i wiedzy. Na terenie campusu Ochota powstaną nowe obiekty, budowane na potrzeby nauki: np. Centrum Nowych Technologii UW do prowadzenia badań w zakresie fizyki, chemii, informatyki, biotechnologii. Nowoczesne Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, które skupia się na badaniach schorzeń cywilizacji, takich jak: nowotwory, choroby układu nerwowego, układu krążenia, procesach starzenia się organizmu człowieka, stosowaniem nanobiotechnologii. Tak więc z Ochotą naukowcy, lekarze, inżynierowie i całe środowisko akademickie zaliczać się będzie do najnowocześniejszych europejskich ośrodków badawczych.

Biblioteka Narodowa przy Al. Niepodległości 213 - jest największą biblioteką w Warszawie, a w kraju ustępuje tylko pod względem wielkości zbiorów Bibliotece Jagiellońskiej.

Historia Biblioteki Narodowej sięga wieku XVIII. Fundatorzy Andrzej Stanisław Załuski i Józef Andrzej Załuski, byli twórcami pierwszej publicznej i narodowej Biblioteki Rzeczypospolitej Załuskich. Po ich śmierci przeszła pod opiekę państwa. Jej historia ściśle związana jest z losami Polski, stanowi symbol strat kultury polskiej w czasach utraty niepodległości.

Biblioteka Narodowa to największa instytucja na Ochocie, która troszczy się o zachowanie, ochronę i upowszechnienie polskiego dziedzictwa. Można tu znaleźć dzieła wydane po roku 1918: rękopisy , starodruki, książki, gazety, mapy, fotografie, płyty, i mikrofilmy, na których znajduje się 1,6 tys. tytułów polskich czasopism. Ogółem zbiory Biblioteki Narodowej liczą ponad 5 milionów książek i 750 tys. czasopism.