GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.

Zakres działań:

GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o. - w zakresie wykonywania umowy zawartej pomiędzy m.st Warszawą a GGKO – ZN sp. z o.o.