ul. Wiślicka 8 02-114 Warszawa
E-mail
witkowski.nowina.jan@gmail.com
Telefon
(+48)22 823 66-72, 22 823 66-97, 608-532-553

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych prowadzi działalność nakierowaną na ułatwienie kombatantom dostępu do pomocy lekarskiej, pomoc w uzyskiwaniu sprzętu dla inwalidów, pomoc w transporcie. Organizowane są spotkania tematyczne i wzajemna pomoc koleżeńska.

Koło dzielnicowe ma ponad 200 podopiecznych.

Spotkania Koła odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 10.00 - 12.00.