al. Grójecka 17 02-021 Warszawa
E-mail
era.parowozow@pkp-cargo.eu

Statutowymi celami Fundacji są:
1. utrzymanie i zagospodarowanie na cele kulturalne i turystyczne zabytkowego taboru kolejowego,
2. popularyzowanie historycznych i kulturowych walorów transportu kolejowego,
3. pielęgnowanie i upowszechnianie zjawisk, treści i wartości kolejowych linii historycznych,
4. propagowanie kultury, zarówno materialnej, jak i duchowej i poszerzenie wiedzy historycznej o kolejnictwie w Polsce i Europie,
5. popularyzowanie osiągnięć kolejnictwa na ziemiach polskich.

Fundacja Era Parowozów zajmuje się również organizacją przejazdów pociągami „pod parą” po Polsce, z wykorzystaniem zabytkowego taboru kolejowego znajdującego się na terenie Parowozowni Wolsztyn i Skansenu Zabytkowego Taboru Kolejowego w Chabówce.
Organizujemy zbiórki publiczne podczas imprez kolejowych w Wolsztynie i Chabówce z przeznaczeniem na renowację wyżej wymienionego zabytkowego taboru kolejowego.