ul. Szczęśliwicka 40 02-353 Warszawa
E-mail
fundacja@aps.edu.pl
FAX
22 658 11 18

Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej. Zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej. Integracja dzieci specjalnej troski i młodzieży niepełnosprawnej z osobami pełnosprawnymi. Umożliwienie dzieciom i młodzieży osiągnięcia lepszych wyników edukacyjnych.

Fundacja realizuje kilka przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i readaptacji społecznej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną.

Uwagi