ul. Geodetów 6 lok. 101 02-396 Warszawa
E-mail
fundacja.atn@gmail.com
Telefon
22 823 84 30, 503 583 677

Fundacja prowadzi działalność w zakresie:

  • pomocy materialnej rodzinom, osobom samotnym, bezrobotnym, starszym i bezdomnym, których dochody nie pozwalają na godne życie oraz  instytucjom o profilu wychowawczym i charytatywnym,
  • uczestnictwa w działalności kulturalnej dotyczącej osób indywidualnych,  a także  prowadzonej przez szkoły, domy dziecka oraz inne placówki państwowe i społeczne,
  • organizacji letnich i zimowych obozów młodzieżowych.
Uwagi

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00