ul. Raszyńska 22a 02-026 Warszawa
E-mail
warszawaochota@zhp.pl

Organizacja prowadzi działalność w zakresie wychowania dzieci i młodzieży metodą harcerską, poprzez stawianie wyzwań. Hufiec jest częścią ogólnopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego i działa w ramach warszawskiej Chorągwi Stołecznej. Naszą ciągłą działalność prowadzimy poprzez drużyny harcerskie współpracujące ze szkołami na terenie dzielnic Ochota i Włochy oraz gminy Raszyn. Wszyscy instruktorzy Hufca są wolontariuszami.