ul. Wawelska 5 02-034 Warszawa
E-mail
rksskra@wp.pl
Telefon
22 825 04 07
FAX
22 825 04 07

Organizacja prowadzi działalność w zakresie:
- propagowania sportu. Prowadzone są sekcje rugby oraz lekkiej atletyki.