ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 02-026 Warszawa
E-mail
darjar@wp.pl
Telefon
22 668 67 08

Organizacja prowadzi działalność w zakresie:
- propagowania inicjatyw, działań oraz twórczych poszukiwań mających na celu rozwój teatru, muzyki i filmu niezależnego,
- dbania o rozwój niezależnej myśli artystycznej,
- wspierania inicjatyw i projektów o charakterze kulturoznawczym,
- uczestnictwa w tworzeniu programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zainteresowanej teatrem.

Uwagi

Czynne: poniedziałek - piątek 9.00 - 17.00