ul. Puławska 24 lok. 14 02-512 Warszawa

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej FREE ART powstało z inicjatywy plastyków, którym nieobojętny jest świadomość kulturalna naszego kraju. Wspieramy wszelkie inicjatywy zmierzające do rozwoju i wzrostu wiedzy warszawiaków na temat kultury i sztuki oraz wszelkie formy aktywności twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych, zarówno amatorów jak i profejsonalistów.

Nasze cele to:
1. działanie na rzecz rozwoju twórczości artystycznej nieprofesjonalnej
2. działanie na rzecz rozwoju twórczości artystycznej profesjonalnej
3. wspieranie rozwoju i upowszechnianie twórczości plastycznej zarówno profesjonalnej, jak i nieprofesjonalnej, pozyskiwanie szerokich kręgów jej odbiorców i mecenatu
4. prowadzenie zajęć ogólnoplastycznych w pracowniach rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki, witrażu oraz wykłady z historii sztuki
5. rozbudzenie i rozwijanie podstawowych zdolności artystycznych
6. przygotowanie świadomych odbiorców sztuki
7. promowanie wybitnie uzdolnionych jednostek

Realizujemy swoje cele poprzez:
1. podejmowanie współpracy z administracją państwową i samorządową
2. podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami kulturalnymi, artystycznymi oraz z wszelkimi osobami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania
3. tworzenie galerii i pracowni plastycznych
4. organizowanie wystaw, konkursów, warsztatów, plenerów, wykładów, szkoleń, itp.,
5. organizowanie wyjazdów szkoleniowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży
6. prowadzenie aukcji na rzecz realizacji celów statutowych
7. organizowanie imprez kulturalnych , plenerowych i koncertów na rzecz realizacji celów statutowych
8. starania o pozyskiwanie sponsorów i mecenasów sztuki