Jednoosobowe stanowisko pracy ds. Czystości i Porządku

Zakres działań:

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Czystości i Porządku wchodzącego w skład Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. utrzymywanie czystości i porządku, w tym nadzór nad prowadzeniem akcji „Czysta Warszawa” na terenach administrowanych przez Dzielnicę;
  2. przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów na utrzymanie terenów niezagospodarowanych, ustawienie kabin sanitarnych, usuwanie zwłok zwierzęcych;
  3. obsługa administracyjna i finansowa nadzorowanych zadań;
  4. kontrola przestrzegania wymagań Prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zadań dotyczących odpadów;
  5. przyjmowanie od wytwórców odpadów informacji o wytworzonych odpadach;
  6. przygotowywanie projektów decyzji na zastępczy wywóz odpadów;
  7. przygotowywanie projektów decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów; decyzji wymierzających kary za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.