Jednoosobowe stanowisko pracy ds. realizacji wyroków sądowych

Zakres działań:

Do zadań Jednoosobowego stanowiska pracy ds. realizacji wyroków sądowych, wchodzącego w skład Referatu Lokali Mieszkalnych, należy w szczególności:

  1. prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków sądowych orzekających eksmisję z lokali oraz nakazy zapłaty,
  2. wykonywanie wizji i kontroli użytkowania lokali,
  3. uczestnictwo w wejściach do lokali w przypadku zaistnienia awarii,
  4. obsługa archiwum Wydziału,