Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Zwalczania Bezdomności Zwierząt / Sekretariat

Zakres działań:

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Zwalczania Bezdomności Zwierząt/Sekretariat wchodzącego w skład Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów na usługi weterynaryjne oraz zakup i dystrybucję karmy dla kotów wolno żyjących, w tym:
  • zakup i dystrybucja karmy przeznaczonej dla wolno żyjących kotów pozostających pod opieką karmicielek zarejestrowanych w Dzielnicy,
  • dystrybucja skierowań do lecznicy weterynaryjnej dla kotów wolno żyjących pozostających pod opieką karmicielek zarejestrowanych w Dzielnicy;
 2. wydawanie oraz cofanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną;
 3. obsługa administracyjna i finansowa nadzorowanych zadań;
 4. obsługa systemu kancelaryjnego SIGNUM, archiwizacja dokumentów i korespondencji;
 5. rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
 6. prowadzenie ewidencji, rejestrów (decyzje, postanowienia, pomniki przyrody) i sprawozdań z działalności Wydziału;
 7. realizacja zadań w zakresie ochrony zwierząt.