Klub Pracy „Optymista”

ul. Powstańców Wielkopolskich 17, 02-398 Warszawa
tel.: 22 625-66-28,22 622-55-31