Informacja dla Kupców z Targowiska Banacha o wolnych lokalach użytkowych przeznaczonych do najmu w związku z planowanym zamknięciem Targowiska