Komunikat o zamknięciu i rozstrzygnięciu konkursu na najem garażowych lokali użytkowych z dnia 18 lipca 2019r.