Obwieszczenie dla inwestycji polegającej na budowie przewodu wodociągowego ul. A.Pługa