Data publikacji:

Wyłączamy nieruchomości niezamieszkane z miejskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Więcej na temat Wyłączamy nieruchomości niezamieszkane z miejskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na przebudowie istniejacego budynku szpitala i budowie dwóch budynków

Więcej na temat Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na przebudowie istniejacego budynku szpitala i budowie dwóch budynków

Obwieszcznie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Filtrowej ,Raszyńskiej oraz Wawelskiej

Więcej na temat Obwieszcznie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Filtrowej ,Raszyńskiej oraz Wawelskiej

Dzierżawa nieruchomości ul. Korotyńskiego 5 (pomiędzy ul. Grójecką a ul. Sierpińskiego), dz. 3/1-cz. w obrębie 2-03-20

Więcej na temat Dzierżawa nieruchomości ul. Korotyńskiego 5 (pomiędzy ul. Grójecką a ul. Sierpińskiego), dz. 3/1-cz. w obrębie 2-03-20

Dzierżawa nieruchomości Al. Jerozolimskie, dz. 5-cz. w obrębie 20201

Więcej na temat Dzierżawa nieruchomości Al. Jerozolimskie, dz. 5-cz. w obrębie 20201

Dzierżawa nieruchomości ul. Włodarzewska (pomiedzy ul. Zadumaną a Al. Jerozolimskimi), dz. 5/2-cz. w obębie 2-02-01

Więcej na temat Dzierżawa nieruchomości ul. Włodarzewska (pomiedzy ul. Zadumaną a Al. Jerozolimskimi), dz. 5/2-cz. w obębie 2-02-01

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie oświetlenia na terenie Kolonii Lubeckiego.

Więcej na temat Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie oświetlenia na terenie Kolonii Lubeckiego.

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI NR 6/CP/2018 Z DNIA 17.07.2018 R.DOT.UL. BARSKIEJ 16/20

Więcej na temat OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI NR 6/CP/2018 Z DNIA 17.07.2018 R.DOT.UL. BARSKIEJ 16/20

Dzierżawa nieruchomości przy ul. Filtrowa 17, dz. 184 w obrębie 20104

Więcej na temat Dzierżawa nieruchomości przy ul. Filtrowa 17, dz. 184 w obrębie 20104

Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kopińskiej, dz. 43/1-cz. w obrębie 20203

Więcej na temat Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kopińskiej, dz. 43/1-cz. w obrębie 20203

Dzierżawa nieruchomości przy ul. Filtrowa 38, dz. 168 w obrębie 20104

Więcej na temat Dzierżawa nieruchomości przy ul. Filtrowa 38, dz. 168 w obrębie 20104

Dzierżawa nieruchomości przy ul. Filtrowa 49, dz. 177 w obrębie 20104

Więcej na temat Dzierżawa nieruchomości przy ul. Filtrowa 49, dz. 177 w obrębie 20104

Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kopińskiego, dz. 43/1-cz., 12/14-cz. w obrębie 20203

Więcej na temat Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kopińskiego, dz. 43/1-cz., 12/14-cz. w obrębie 20203

Dzierżawa nieruchomości przy ul. Filtrowa 42, dz. 167 w obrębie 20104

Więcej na temat Dzierżawa nieruchomości przy ul. Filtrowa 42, dz. 167 w obrębie 20104

Obniżenie czynszu  z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy lokalu użytkowego, dzierżawcy

Więcej na temat Obniżenie czynszu  z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy lokalu użytkowego, dzierżawcy

OGRANICZENIA OBSŁUGI KLIENTÓW URZĘDU M.ST. WARSZAWY (W TYM URZĘDÓW DZIELNIC) W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

Więcej na temat OGRANICZENIA OBSŁUGI KLIENTÓW URZĘDU M.ST. WARSZAWY (W TYM URZĘDÓW DZIELNIC) W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Więcej na temat Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Ogłoszenie PKW w sprawie wyborów na Prezydenta RP

Więcej na temat Ogłoszenie PKW w sprawie wyborów na Prezydenta RP

OGŁOSZENIE 0 DODATKOWYM NABORZE WNIOSKÓW 0 UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA INWESTYCJE EKOLOGICZNE NA TERENIE WARSZAWY

Więcej na temat OGŁOSZENIE 0 DODATKOWYM NABORZE WNIOSKÓW 0 UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA INWESTYCJE EKOLOGICZNE NA TERENIE WARSZAWY

ARiMR przyjmuje wnioski

Więcej na temat ARiMR przyjmuje wnioski