Data publikacji:

Komunikat o zamknięciu i rozstrzygnięciu konkursu na najem GARAŻOWYCH lokali użytkowych

Więcej na temat Komunikat o zamknięciu i rozstrzygnięciu konkursu na najem GARAŻOWYCH lokali użytkowych

Komunikat o zamknięciu i rozstrzygnięciu konkursu na najem lokali użytkowych

Więcej na temat Komunikat o zamknięciu i rozstrzygnięciu konkursu na najem lokali użytkowych

Ogłoszenie o dodatkowym terminie

Więcej na temat Ogłoszenie o dodatkowym terminie

WYKAZ - ul. Szczęśliwicka róg ul. Szujskiego część dz. ew. nr 12/6 z obrębu 2-02-03

Więcej na temat WYKAZ - ul. Szczęśliwicka róg ul. Szujskiego część dz. ew. nr 12/6 z obrębu 2-02-03

WYKAZ - ul. Szczęśliwicka 40A część dz. ew. nr 43/1 z obrębu 2-02-03

Więcej na temat WYKAZ - ul. Szczęśliwicka 40A część dz. ew. nr 43/1 z obrębu 2-02-03

WYKAZ - ul. Włodarzewska (pomiędzy ul. Zadumaną a Al. Jerozolimskimi) dz. ew. nr 5/2 z obrębu 2-03-16

Więcej na temat WYKAZ - ul. Włodarzewska (pomiędzy ul. Zadumaną a Al. Jerozolimskimi) dz. ew. nr 5/2 z obrębu 2-03-16

Komunikat o unieważnieniu konkursu na najem lokal użytkowy 1/0/2200/Uż przy ul. Szczęśliwickiej 57- do ogłoszenia konkursu Burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 7 .01.2019 r.

Więcej na temat Komunikat o unieważnieniu konkursu na najem lokal użytkowy 1/0/2200/Uż przy ul. Szczęśliwickiej 57- do ogłoszenia konkursu Burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 7 .01.2019 r.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu/opłata przekształceniowej w roku 2019

Więcej na temat Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu/opłata przekształceniowej w roku 2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem garażowych lokali użytkowych na okres do 3 lat

Więcej na temat Ogłoszenie o konkursie ofert na najem garażowych lokali użytkowych na okres do 3 lat

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

Więcej na temat Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat

Więcej na temat Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat

Ekologiczna zbiórka choinek ponownie w Warszawie

Więcej na temat Ekologiczna zbiórka choinek ponownie w Warszawie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia ul. Filtrowa 23

Więcej na temat Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia ul. Filtrowa 23

Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie poza konkursowym

Więcej na temat Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie poza konkursowym

Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy o konkursie na stanowisko dyrektora XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja

Więcej na temat Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy o konkursie na stanowisko dyrektora XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Więcej na temat Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Obwieszczenie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN160 PE, DN 110 PE

Więcej na temat Obwieszczenie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN160 PE, DN 110 PE

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia ul. Pruszkowska 4D

Więcej na temat Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia ul. Pruszkowska 4D

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 570/II/2018 w sprawie budowy II linii metra w Warszawie – II etap odcinka zachodniego.

Więcej na temat Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 570/II/2018 w sprawie budowy II linii metra w Warszawie – II etap odcinka zachodniego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Więcej na temat Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia