Data publikacji:

Obwieszczenie

Więcej na temat Obwieszczenie

Nowy obowiązek składania oświadczenia dotyczącego opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Więcej na temat Nowy obowiązek składania oświadczenia dotyczącego opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Uchwała w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie: Wspierania działań klubów abstynenckich w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w latach 2018 - 2021.

Więcej na temat Uchwała w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie: Wspierania działań klubów abstynenckich w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w latach 2018 - 2021.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Więcej na temat Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz garażowych lokali użytkowych do wynajęcia w trybie poza konkursowy

Więcej na temat Wykaz garażowych lokali użytkowych do wynajęcia w trybie poza konkursowy

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat

Więcej na temat Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat

Komunikat o zamknięciu i rozstrzygnięciu konkursu na najem garażowego lokalu użytkowego

Więcej na temat Komunikat o zamknięciu i rozstrzygnięciu konkursu na najem garażowego lokalu użytkowego

Informacja o wynikach przeprowadzonego w dniu 4 października 2018r. II etapu konkursu ofert na najem lokalu usługowego TZI/p na terenie targowiska Zieleniak

Więcej na temat Informacja o wynikach przeprowadzonego w dniu 4 października 2018r. II etapu konkursu ofert na najem lokalu usługowego TZI/p na terenie targowiska Zieleniak

Komunikat o zamknięciu i rozstrzygnięciu konkursu na najem lokali użytkowych z dnia 25 września 2018 r.

Więcej na temat Komunikat o zamknięciu i rozstrzygnięciu konkursu na najem lokali użytkowych z dnia 25 września 2018 r.

Obwieszczenie

Więcej na temat Obwieszczenie

Komunikat o zamknięciu i rozstrzygnięciu konkursu na najem garażowych lokali użytkowych z dnia 25 września 2018 r.

Więcej na temat Komunikat o zamknięciu i rozstrzygnięciu konkursu na najem garażowych lokali użytkowych z dnia 25 września 2018 r.

Ogłoszenie Dzielnicowej Komisji Wyborczej

Więcej na temat Ogłoszenie Dzielnicowej Komisji Wyborczej

Dzień Otwarty schroniska

Więcej na temat Dzień Otwarty schroniska

Informacja o zamknięciu konkursu ofert przeprowadzonego dnia 26.09.2018r. na najem lokalu usługowego TZI/p usytuowanego w hali targowej położonej na terenie Targowiska Zieleniak.

Więcej na temat Informacja o zamknięciu konkursu ofert przeprowadzonego dnia 26.09.2018r. na najem lokalu usługowego TZI/p usytuowanego w hali targowej położonej na terenie Targowiska Zieleniak.

Unieważnienie konkursu na najem garażowego lokalu użytkowego nr 1 przy ul. Andrzejowskiej 7A -poz. 2 w wykazie

Więcej na temat Unieważnienie konkursu na najem garażowego lokalu użytkowego nr 1 przy ul. Andrzejowskiej 7A -poz. 2 w wykazie

Obwieszczenie

Więcej na temat Obwieszczenie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU USŁUGOWEGO TZI/p NA OKRES DO 3 LAT NA TERENIE ZIELENIAKA

Więcej na temat OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU USŁUGOWEGO TZI/p NA OKRES DO 3 LAT NA TERENIE ZIELENIAKA

OGŁOSZENIE O KONKURSACH OFERT NA NAJEM GARAŻOWYCH LOKALI UŻYTKOWYCH NA OKRES 3 LAT

Więcej na temat OGŁOSZENIE O KONKURSACH OFERT NA NAJEM GARAŻOWYCH LOKALI UŻYTKOWYCH NA OKRES 3 LAT

OGŁOSZENIE O KONKURSACH OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH NA OKRES 3 LAT

Więcej na temat OGŁOSZENIE O KONKURSACH OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH NA OKRES 3 LAT

Informacje Burmistrza o wynikach przeprowadzonego 18 lipca 2018 r. konkursu ofert na najem lokali usługowych TZI usytuowanych w Hali targowej na terenie Targowiska Zieleniak

Więcej na temat Informacje Burmistrza o wynikach przeprowadzonego 18 lipca 2018 r. konkursu ofert na najem lokali usługowych TZI usytuowanych w Hali targowej na terenie Targowiska Zieleniak