Data publikacji:

komunikat o zamknięciu uzupełniającego konkursu na lokal przy Częstochowskiej 7-9

Więcej na temat komunikat o zamknięciu uzupełniającego konkursu na lokal przy Częstochowskiej 7-9

Zawiadomienie o wyborze oferty na najem lokalu Tarczyńska 11 m 4 na rzecz organizacji pozarządowej

Więcej na temat Zawiadomienie o wyborze oferty na najem lokalu Tarczyńska 11 m 4 na rzecz organizacji pozarządowej

Komunikat o unieważnieniu konkursu na najem lokali użytkowych nr ewid. 2/0/7010/Uż oraz nr. ewid. 3/1/7010/Uż przy ul. Grójeckiej 107

Więcej na temat Komunikat o unieważnieniu konkursu na najem lokali użytkowych nr ewid. 2/0/7010/Uż oraz nr. ewid. 3/1/7010/Uż przy ul. Grójeckiej 107

Ogłoszenie nr III/2019 o konkursach ofert na najem garażowych lokali użytkowych na okres do 3 lat

Więcej na temat Ogłoszenie nr III/2019 o konkursach ofert na najem garażowych lokali użytkowych na okres do 3 lat

Ogłoszenie nr III/2019 o konkursach ofert na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat

Więcej na temat Ogłoszenie nr III/2019 o konkursach ofert na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat

Obwieszczenie o budowie i przebudowie stacji Warszawa Zachodnia

Więcej na temat Obwieszczenie o budowie i przebudowie stacji Warszawa Zachodnia

Zawiadomienie o wyborze oferty

Więcej na temat Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja dla Kupców z Targowiska Banacha o wolnych lokalach użytkowych przeznaczonych do najmu w związku z planowanym zamknięciem Targowiska

Więcej na temat Informacja dla Kupców z Targowiska Banacha o wolnych lokalach użytkowych przeznaczonych do najmu w związku z planowanym zamknięciem Targowiska

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem garażowych lokali użytkowych na okres do 3 lat, ogłoszonego przez Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Więcej na temat Ogłoszenie o konkursie ofert na najem garażowych lokali użytkowych na okres do 3 lat, ogłoszonego przez Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Wykaz garażowych lokali użytkowych do wynajęcia w trybie pozakonkursowym

Więcej na temat Wykaz garażowych lokali użytkowych do wynajęcia w trybie pozakonkursowym

Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie pozakonkursowym

Więcej na temat Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenia o naborze kandydatów na ławników sądów powszechnych

Więcej na temat Ogłoszenia o naborze kandydatów na ławników sądów powszechnych

Poszukujemy kandydatów do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej w wyborach do izb rolniczych

Więcej na temat Poszukujemy kandydatów do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej w wyborach do izb rolniczych

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodów

Więcej na temat Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodów

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 2019

Więcej na temat Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 2019

Zawiadomienie o naborze ofert odnośnie lokali wydzielonych do przekazania na rzecz organizacji pozarządowych

Więcej na temat Zawiadomienie o naborze ofert odnośnie lokali wydzielonych do przekazania na rzecz organizacji pozarządowych

Komunikat o zamknięciu i rozstrzygnięciu konkursu na najem lokali użytkowych z dnia 15 maja 2019r

Więcej na temat Komunikat o zamknięciu i rozstrzygnięciu konkursu na najem lokali użytkowych z dnia 15 maja 2019r

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora SP61

Więcej na temat Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora SP61

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ZSSiL1, ZS d.Kolejówka

Więcej na temat Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ZSSiL1, ZS d.Kolejówka

Plebiscyt na Warszawiankę roku

Więcej na temat Plebiscyt na Warszawiankę roku