Data publikacji:

Zamknięcie Centrum Samopomocy "Sami Sobie"

Więcej na temat Zamknięcie Centrum Samopomocy "Sami Sobie"

Dzierżawa nieruchomości Al. Bohaterów Września (pomiędzy nr 12 a 18), dz. 2/9, 2/10, 11/4-cz., 11/5 w obrębie 2-03-03

Więcej na temat Dzierżawa nieruchomości Al. Bohaterów Września (pomiędzy nr 12 a 18), dz. 2/9, 2/10, 11/4-cz., 11/5 w obrębie 2-03-03

Nieczynne biblioteki

Więcej na temat Nieczynne biblioteki

zawiadomienia o naborze ofert na lokale do przekazania na rzecz organizacji pozarządowych

Więcej na temat zawiadomienia o naborze ofert na lokale do przekazania na rzecz organizacji pozarządowych

komunikat o zamknięciu uzupełniającego konkursu na lokal przy Częstochowskiej 7-9

Więcej na temat komunikat o zamknięciu uzupełniającego konkursu na lokal przy Częstochowskiej 7-9

Zawiadomienie o wyborze oferty na najem lokalu Tarczyńska 11 m 4 na rzecz organizacji pozarządowej

Więcej na temat Zawiadomienie o wyborze oferty na najem lokalu Tarczyńska 11 m 4 na rzecz organizacji pozarządowej

Komunikat o unieważnieniu konkursu na najem lokali użytkowych nr ewid. 2/0/7010/Uż oraz nr. ewid. 3/1/7010/Uż przy ul. Grójeckiej 107

Więcej na temat Komunikat o unieważnieniu konkursu na najem lokali użytkowych nr ewid. 2/0/7010/Uż oraz nr. ewid. 3/1/7010/Uż przy ul. Grójeckiej 107

Ogłoszenie nr III/2019 o konkursach ofert na najem garażowych lokali użytkowych na okres do 3 lat

Więcej na temat Ogłoszenie nr III/2019 o konkursach ofert na najem garażowych lokali użytkowych na okres do 3 lat

Ogłoszenie nr III/2019 o konkursach ofert na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat

Więcej na temat Ogłoszenie nr III/2019 o konkursach ofert na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat

Obwieszczenie o budowie i przebudowie stacji Warszawa Zachodnia

Więcej na temat Obwieszczenie o budowie i przebudowie stacji Warszawa Zachodnia

Zawiadomienie o wyborze oferty

Więcej na temat Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja dla Kupców z Targowiska Banacha o wolnych lokalach użytkowych przeznaczonych do najmu w związku z planowanym zamknięciem Targowiska

Więcej na temat Informacja dla Kupców z Targowiska Banacha o wolnych lokalach użytkowych przeznaczonych do najmu w związku z planowanym zamknięciem Targowiska

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem garażowych lokali użytkowych na okres do 3 lat, ogłoszonego przez Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Więcej na temat Ogłoszenie o konkursie ofert na najem garażowych lokali użytkowych na okres do 3 lat, ogłoszonego przez Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Wykaz garażowych lokali użytkowych do wynajęcia w trybie pozakonkursowym

Więcej na temat Wykaz garażowych lokali użytkowych do wynajęcia w trybie pozakonkursowym

Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie pozakonkursowym

Więcej na temat Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenia o naborze kandydatów na ławników sądów powszechnych

Więcej na temat Ogłoszenia o naborze kandydatów na ławników sądów powszechnych

Poszukujemy kandydatów do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej w wyborach do izb rolniczych

Więcej na temat Poszukujemy kandydatów do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej w wyborach do izb rolniczych

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodów

Więcej na temat Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodów

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 2019

Więcej na temat Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 2019

Komunikat o zamknięciu i rozstrzygnięciu konkursu na najem lokali użytkowych z dnia 15 maja 2019r

Więcej na temat Komunikat o zamknięciu i rozstrzygnięciu konkursu na najem lokali użytkowych z dnia 15 maja 2019r