Data publikacji:

Organizacja wyjazdów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych, jako kontynuacja całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą, w placówkach wsparcia dziennego w 2021r

Więcej na temat Organizacja wyjazdów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych, jako kontynuacja całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą, w placówkach wsparcia dziennego w 2021r

Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, która zostanie skierowana do dzieci i młodzieży z ochockich szkół w 2021r

Więcej na temat Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, która zostanie skierowana do dzieci i młodzieży z ochockich szkół w 2021r

Zamknięcie Centrum Samopomocy "Sami Sobie"

Więcej na temat Zamknięcie Centrum Samopomocy "Sami Sobie"

Wakacyjne wykłady, treningi pamięci i warsztaty dla osób starszych i rodzinnych opiekunów osób starszych

Więcej na temat Wakacyjne wykłady, treningi pamięci i warsztaty dla osób starszych i rodzinnych opiekunów osób starszych

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW (HPAI)

Więcej na temat WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW (HPAI)

Bezpłatna Szkołę Rodzenia oraz bezpłatna cytologia

Więcej na temat Bezpłatna Szkołę Rodzenia oraz bezpłatna cytologia

PROJEKT „NOWOCZESNY SZPITAL, NOWOCZESNY ZOZ”

Więcej na temat PROJEKT „NOWOCZESNY SZPITAL, NOWOCZESNY ZOZ”

Kampania na rzecz walki z rakiem piersi

Więcej na temat Kampania na rzecz walki z rakiem piersi

Uchwała w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Więcej na temat Uchwała w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Wykaz działań adresowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, realizowanych przez organizacje pozarządowe na terenie dzielnicy Ochota

Więcej na temat Wykaz działań adresowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, realizowanych przez organizacje pozarządowe na terenie dzielnicy Ochota

Wykaz działań adresowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, realizowanych przez organizacje pozarządowe na terenie dzielnicy Ochota

Więcej na temat Wykaz działań adresowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, realizowanych przez organizacje pozarządowe na terenie dzielnicy Ochota

Tęczowy konik - zajęcia z hipoterapii dla dzieci!

Więcej na temat Tęczowy konik - zajęcia z hipoterapii dla dzieci!

Zapraszamy na badania spirometrem – sprawdzające wydolność płuc

Więcej na temat Zapraszamy na badania spirometrem – sprawdzające wydolność płuc

Cykl bezpłatnych konferencji poświęconych problemom zdrowia psychicznego

Więcej na temat Cykl bezpłatnych konferencji poświęconych problemom zdrowia psychicznego

Uchwała Nr 1120/2015 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wskazania pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia do oceny formalnej ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2016 r.

Więcej na temat Uchwała Nr 1120/2015 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wskazania pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia do oceny formalnej ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2016 r.

Uchwała nr 1119/2015 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy w 2016 roku

Więcej na temat Uchwała nr 1119/2015 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy w 2016 roku

Uchwała Nr 1011/2015 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 10.11.2015 roku

Więcej na temat Uchwała Nr 1011/2015 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 10.11.2015 roku

Uchwała w sprawie wskazania pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia do oceny formalnej ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

Więcej na temat Uchwała w sprawie wskazania pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia do oceny formalnej ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

Uchwała w sprawie wskazania pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia do oceny formalnej ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Więcej na temat Uchwała w sprawie wskazania pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia do oceny formalnej ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej