Konta Bankowe

 • 17 1030 1508 0000 0005 5002 4004
  (wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów, wpłaty za zajęcie pasa drogowego)
   
 • 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055
  (wpłaty z tytułu opłat skarbowych)
   
 • 20 1030 1508 0000 0005 5002 4047
  (wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnch)
   
 • 42 1030 1508 0000 0005 5002 4039
  (wpłaty z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych)
   
 • 17 1030 1508 0000 0005 5002 4101
  (wpłaty z tytułu depozytów, wadiów, kaucji)
   
 • 73 1030 1508 0000 0005 5002 4063
  (wpłaty z tytułu rozliczenia kosztów związanych z ochroną środowiska, opłat przedsiębiorstw za usunięcie drzew, kar za wycięcie drzew bez decyzji)