Reduta Ordona

 

„Jak głaz, bodzący morze, reduta Ordona.
Sześć tylko miała harmat. Wciąż dymią i świecą;
I nie tyle prędkich słów gniewne usta miecą,
Nie tyle przejdzie uczuć przez duszę w rozpaczy,
Ile z tych dział leciało bomb, kul i kartaczy.”

Adam Mickiewicz

 

Badania archeologiczne, mające na celu ustalenie dokładnego położenia oraz określenie zasięgu i kształtu reduty Ordona to bardzo ważne przedsięwzięcie nie tylko dla Ochoty, ale także całej Warszawy. Przez lata redutę mylnie lokalizowano w okolicach dzisiejszej ulicy Mszczonowskiej. Obecnie historycy i varsavianiści, szczególnie zainteresowani powstaniem listopadowym, skłaniają się ku twierdzeniu, iż reduta znajdowała się w miejscu, przez które przebiega obecnie ulica Na Bateryjce. Dokładna lokalizacja reduty wciąż jest tematem ożywionych dyskusji i polemik, dlatego zdecydowano się na podjęcie na tym terenie badań archeologicznych, które na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przeprowadzają archeolodzy z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

We wrześniu 1831 roku na rozsławionej poematem Adama Mickiewicza reducie Ordona miała miejsce dramatyczna obrona polskiej załogi przed nacierającymi, przeważającymi liczebnie wojskami carskimi. Poległo tam wówczas ponad 600 polskich i rosyjskich żołnierzy. Zwłoki poległych Polaków prawdopodobnie zostały pochowane w pobliżu umocnień lub zostały przysypane podczas wybuchu znajdującej się na terenie reduty prochowni. Możliwe, że podczas badań wykopaliskowych uda się odkryć mogiły lub szczątki obrońców. Zachowane metalowe elementy umundurowania (przede wszystkim guziki) mogą dostarczyć cennych, szczegółowych informacji na temat formacji wojsk polskich biorących udział w obronie.