Park im. Marii Skłodowskiej-Curie - park z zabytkowym drzewostanem

Pow. ca 2 ha, ograniczony ulicami Wawelską i M. Skłodowskiej-Curie, budynkiem Instytutu Onkologii oraz zabudową mieszkalną.

Założony w latach połowie lat 30-tych jako skwer, po wojnie przekształcony w park miejski. Stary drzewostan, w przewadze złożony z klonów srebrzystych.

Na terenie parku znajdują się dwa miejsca przeznaczone dla najmłodszych. Plac założony w południowej części parku w latach 90-tych – jest on dobrze wyposażony w estetyczne drewniane zabawki i osłonięty rozrośniętymi cisami.

W ramach rewaloryzacji parku przeprowadzonej w części północnej, przylegającej do ulicy Wawelskiej, zniszczone nawierzchnie asfaltowe wymieniono na nawierzchnie z kostki granitowej, wzdłuż głównych alejek parkowych założono nowe latarnie, zaaranżowano również nowe otoczenie pomnika (aranżacja roślinna, oświetlenie). Pracom związanym z rewaloryzacją tej części parku towarzyszyły prace konserwatorskie pomnika.

Projekt rewaloryzacji parku opracowali arch. arch. kraj. Hanna Szczepanowska i Jan Olizar.
W opozycji do pomnika Marii Skłodowskiej-Curie autorzy rewaloryzacji zaprojektowali ustawienie pomnika w postaci księgi - rzeźby upamiętniającej ważniejsze daty z życia noblist