Skwer im. Grotowskiego – skwer z zabytkową studnią

Pow. ca 2 ha, położony przy placu Starynkiewicza, ograniczony ulicami Starynkiewicza, Koszykową i Lindleya, sąsiaduje z parkingiem, kościołem Dzieciątka Jezus, budynkami szpitala ginekologiczno-położniczego i Akademii Medycznej oraz siedzibą MPWiK.

Tradycja wykorzystania miejsca jako zieleńca publicznego sięga okresu międzywojennego. Podstawowym gatunkiem budującym drzewostan parku są lipy. W uzupełnieniu występują cisy, świerki, robinie akacjowe, kasztanowce i buki. Na wyposażenie skweru składa się plac zabaw, ławki i kosze parkowe.