Park Szczęśliwicki – park sportowo-wypoczynkowy

Park Szczęśliwicki o pow. 30 ha powstał w latach 60. XX w. na terenie dawnego wysypiska śmieci i gruzu. Projekt parku zrealizowano przez Pracownię Zieleni Biura Projektów Budownictwa Komunalnego „Stolica” w zespole kierowanym przez architekta Stanisława Bolka. Zgodnie z przyjętym wówczas programem, park łączy walory tradycyjnego parku spacerowo-wypoczynkowego i obiektu o bogatej ofercie czynnego wypoczynku. Współczesna nazwa parku pochodzi od nazwy wsi Szczęśliwice, a wcześniej Stenclewice, która istniała w tym miejscu od XVI w. Wieś należała do rodu Stenclewskich, potomków Gotarda z Rakowa. Potoczna nazwa parku – Glinki – nawiązuje do występujących tu i wcześniej wydobywanych lokalnych złóż gliny.

Otwarte i niezagospodarowane tereny Szczęśliwic, położone tuż za przedwojennymi granicami Warszawy, pomiędzy pobliskim Fortem Szczęśliwice i Punktem Oporu Rakowiec, bywały miejscem stacjonowania taborów romskich. Po wojnie, do czasu rekultywacji, służyły, jako wysypisko śmieci i gruzu. Właśnie ten materiał zwożony tutaj z terenu całej odbudowywanej Warszawy stał się budulcem wzniesienia, na którym w latach 80. XX w. urządzono całoroczny stok narciarski i saneczkowy, obecnie utrzymywany przez Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W latach 90. XX w. na wydzielonej z parku działce o pow. 0,5 ha przy ul. Włodarzewskiej wybudowano kościół p. w. św. Grzegorza Wielkiego. W latach 2000 – 2012 park był sukcesywnie modernizowany i doposażany w liczne urządzenia rekreacyjne, jak boiska, place zabaw, siłownie na wolnym powietrzu, ścieżka zdrowia, pomost widokowy itd. Zespół basenów odkrytych przy ul. Usypiskowej z wejściem od strony parku,  oddany ponownie do użytku w 2010 r., należy do Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota. Od 2012 r. działa w parku Szczęśliwickim bezprzewodowy bezpłatny internet.

Wnętrze parku wypełnia rozległy staw urządzony w miejscu dawnych wyrobisk gliny. Część z nich zasypano, a dwa największe wypełniono wodą i połączono kanałem. Staw jest zarybiony i dostępny dla wędkarzy i kajakarzy - dla amatorów kąpieli i pływania przeznaczone są baseny odkryte. Wody jeziorka są środowiskiem życia ok. 18 gatunków ryb – aktywnie działający tu członkowie lokalnego koła Polskiego Związku Wędkarskiego stwierdzili występowanie m.in. karpia, szczupaka, lina, jazgarza, amura, tołpygi, suma, węgorza i dwóch gatunków karasia.

Pomimo trudnych warunków glebowych - górka przykryta jest 1 m warstwą ziemi urodzajnej, a na pozostałej powierzchni jest to warstwa zaledwie 10 cm - szata roślinna parku,  systematycznie uzupełniana i wzbogacana, nie odbiega intensywnością i urozmaiceniem gatunkowym od roślinności innych warszawskich i ochockich parków. Wśród drzew dominują klony - srebrzysty, pospolity, jawor i klon jesionolistny, obok których licznie występują kasztanowiec biały, topola czarna i kanadyjska, dąb szypułkowy i czerwony, wiśnia ptasia, wierzba biała, jarząb pospolity i lipa drobnolistna; wśród krzewów – tawuły, śnieguliczki, irgi, jaśminowce, berberysy, derenie i bez czarny.

W skali dzielnicy Park Szczęśliwicki prezentuje największe bogactwo awifauny – występuje tu ok. 45 gatunków ptaków, w większości chronionych. Przedstawiciele ok. 30 gatunków to ptaki  gniazdujące i odbywające tu lęgi – w tej grupie m.in. zięba, dzwoniec, szczygieł, wilga, kos, zaganiacz, szpak, pokrzewki czarnołbista i piegża oraz pliszka. Ważną i charakterystyczną dla  parku grupą są ptaki wodne oraz gatunki bezpośrednio związane z trzcinowiskami, a wśród nich pospolite kaczki krzyżówki, rzadko występujące łyski i kurki wodne, trzy gatunki mew, trzciniaki, trzcinniczki i potrzosy. Nieregularnie zimują tu łabędzie nieme oraz kaczki czernice, a sporadycznie spotykać można dzikie gęsi i bernikle kanadyjskie, zaliczane do rzadkości ornitologicznych.