Park Opaczewski – intensywna zieleń we wnętrzu urbanistycznym

Pow. ca 3 ha, ograniczony ulicami Opaczewską, Szczęśliwicką i Grójecką. Sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, budynkiem i przestrzenią wokół kościoła, targowiskiem przy hali Banacha i pomnikiem Barykada Września.

Park Opaczewski, wpisany w gęstą zabudowę miejską, zajmuje teren szerokiego pasa rozdzielającego dwie jezdnie ulicy Opaczewskiej na odcinku od ulicy Grójeckiej do ulicy Szczęśliwickiej. Pod powierzchnią terenu znajduje się gęsta sieć infrastruktury. Założenie i rosnący na terenie parku drzewostan liczą kilkadziesiąt lat. Wśród drzew najwięcej jest topoli, wierzb, klonów, w warstwie krzewów przeważają bzy czarne, derenie, forsycje i posadzone w szpalerze klony polne.

We wschodniej części parku, w pobliżu ulicy Grójeckiej, znajduje się niewielki plac zabaw dla dzieci ze starymi, zużytymi zabawkami. Ze względu na strukturę wiekową osiedla, w której dominują ludzie starsi, plac nie cieszy się zbyt dużą frekwencją.

Pod koniec lat 90-tych w parku wyremontowano alejki, wymieniono ławki, zmodernizowano oświetlenie. W grudniu 1998 r. do Zarządu Dzielnicy Ochota wpłynęły podziękowania okolicznych mieszkańców za przeprowadzoną modernizację.