Park im. Zasława Malickiego – zieleń osiedlowa

Park im. Z. Malickiego (wcześniej im. M. Nowickiego) swoją obecną nazwę zawdzięcza inż arch. Zasławowi Malickiemu (1908-1994), który jako rzecznik ochrony naturalnego krajobrazu przyczynił się do uchronienia starego stawu i otaczających go terenów zieleni w obrębie intensywnej zabudowy osiedla Rakowiec.

Wypełniający wnętrze parku niewielki staw, gruntownie przebudowany w 2009 r. ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy i przekształcony w zbiornik seminaturalny, stanowi dziś największą atrakcję krajobrazową i przyrodniczą tego miejsca.

Staw, w czasach poprzedzających wybudowanie osiedla (realizacja w latach 60 XX w. wg. projektów Zasława Malickiego z udziałem Oskara i Zofii Hansenów oraz Mariana Szymanowskiego) był miejscem lęgowym ptaków, np. perkozka, a współcześnie kaczek krzyżówek i łyski. Zimą jest on ostoją ptactwa wodnego (zimuje tu często nawet 150 krzyżówek), a w czasie wiosennych wędrówek pojawiają się mewy śmieszki i rybitwy. Łagodnie pochylone i obsadzone roślinnością brzegi zbiornika oraz znaczna poprawa czystości wody sprawiły, że stał się wodopojem dla miejskich ptaków – gołębi, wróbli, kawek i szpaków. Rozmieszczone na drzewach wokół stawu budki lęgowe zwiększyły liczebność szpaków, sikor bogatek i modrych, a także mazurków.

Systematycznie wzbogacaną szatę roślinną parku tworzą lipy, topole, klony, kasztanowce, jarzęby, sosny, jodły i świerki oraz gatunki krzewiaste – tawuły, jaśminowce, irgi, pięciorniki, róże, pęcherznice. Dwa najokazalsze spośród parkowych drzew tj. topola biała - rosnąca na terenie zajmowanym niegdyś przez boisko do piłki nożnej oraz wiąz szypułkowy – rosnący w pobliżu Domu Kultury „Rakowiec”, jako pomniki przyrody objęte są ochroną. Na uwagę zasługuje również rosnący nad brzegiem stawu rozłożysty klon srebrzysty.

Na współczesne urządzenie parku składają się trzy place zabaw oraz siłownia na wolnym powietrzu. Niewielka górka wykorzystywana jest zimą do zjazdów na sankach. Od strony ul. Sanockiej z terenem parku sąsiadują przychodnia zdrowia i żłobek, a od strony ul. Wiślickiej Dom Kultury „Rakowiec”, którego wieloletnim dyrektorem był bardzo zasłużony dla Rakowca Jarosław Grzegrzółka.