Pole Mokotowskie – niewykorzystany potencjał

Na terenie dzielnicy Ochota położona jest północno-zachodnia część Pola Mokotowskiego o pow. ca 47 ha, której administrowanie powierzone zostało Zarządowi Oczyszczania Miasta. Granice części ochockiej Pola Mokotowskiego przebiegają wzdłuż ulic Żwirki i Wigury, Wawelskiej, al. Niepodległości, Stefana Batorego oraz równolegle do ulicy Jana i Józefa Rostafińskich.
Na tym tradycyjnie nie zabudowywanym obszarze znajduje się wiele obiektów architektonicznych, jak np. kompleks budynków Biblioteki Narodowej, stadion, boisko i zabudowa towarzysząca RKS SKRA.
Zieleń Pola Mokotowskiego na obszarze nie zabudowanym tworzą rozległe trawniki z grupami drzew, krzewów i dwa duże zbiorniki wodne, w tym jeden założony na oryginalnym planie labiryntu. Urządzony w latach 60-tych park zaprojektowany został w Pracowni Zieleni Biura Projektów Budownictwa Komunalnego "Stolica", w zespole kierowanym przez arch. Stanisława Bolka.

Park Pole Mokotowskie stanowi urządzoną przestrzeń parkową z charakterystycznymi rozległymi polanami i kameralnymi wnętrzami w skupinach drzew. ZOM z własnej inicjatywy co roku uzupełnia drzewostan parkowy o nowe nasadzenia, uprzednio skrupulatnie rozważając gatunki i miejsca sadzenia drzew.