Skwer Dobrego Maharadży

Pow. ca 3 ha, ograniczony ulicami Opaczewską, Szczęśliwicką i Grójecką. Sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, budynkiem i przestrzenią wokół kościoła, targowiskiem przy hali Banacha i pomnikiem Barykada Września.
Skwer Dobrego Maharadży, wpisany w gęstą zabudowę miejską, zajmuje teren szerokiego pasa rozdzielającego dwie jezdnie ulicy Opaczewskiej na odcinku od ulicy Grójeckiej do ulicy Szczęśliwickiej. Założenie i rosnący na terenie skweru drzewostan liczą kilkadziesiąt lat. Wśród drzew najwięcej jest topoli, wierzb, klonów, w warstwie krzewów przeważają bzy czarne, derenie, forsycje i posadzone w szpalerze klony polne.