Wydziały

Wydział Informatyki
ul. Grójecka 17A, Warszawa
tel.: 22 57 83 593

Naczelnik
Krzysztof Smirnow
tel.: 22 578 36 98 wew. 698
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. zapewnienie obsługi informatycznej Urzędu Dzielnicy oraz Delegatur, w tym:
  • pomoc pracownikom Urzędu Dzielnicy w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z użytkowaniem infrastruktury informatycznej,
  • zapewnianie serwisu w zakresie oprogramowania i sprzętu,
  • sprawowanie nadzoru w zakresie prawidłowej eksploatacji oprogramowania i sprzętu;
 2. tworzenie, rozwój i utrzymanie zasobów informatycznych, w tym:
  • tworzenie nowych oraz aktualizowanie istniejących rozwiązań informatycznych na potrzeby Urzędu Dzielnicy,
  • planowanie zakupów dotyczących potrzeb informatycznych dla Urzędu Dzielnicy,
  • przygotowywanie planów finansowych dotyczących potrzeb informatycznych,
  • dokonywanie zakupów oraz zaopatrzenia dotyczącego części zamiennych, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych,
  • administrowanie sieciami pozostającymi w gestii Urzędu Dzielnicy, administrowanie serwerami obsługującymi aplikacje merytoryczne wykorzystywane w Dzielnicy,
  • administrowanie serwerami internetowymi Urzędu Dzielnicy,
  • techniczna obsługa strony internetowej Urzędu Dzielnicy,
  • administrowanie kontami użytkowników,
  • administrowanie bazami danych,
  • administrowanie aplikacjami i usługami sieciowymi,
  • zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów,
  • analizowanie potrzeb użytkowników,
  • przygotowywanie planów rozwoju informatyki w Dzielnicy,
  • śledzenie postępu technologii informatycznych,
  • śledzenie rozwiązań informatycznych stosowanych w Unii Europejskiej oraz związanych z koncepcją programu e-Government;
 3. wdrażanie nowych systemów informatycznych wynikających z potrzeb, w tym wdrażanie nowych standardów i rozwiązań teleinformatycznych przyjętych w Urzędzie, we współpracy z Biurem Informatyki i Przetwarzania Informacji;
 4. eksploatacja oraz rozwój sieci i urządzeń teleinformatycznych, w tym:
  • administracja, rozwój i utrzymanie sieci komputerowej we wszystkich siedzibach,
  • administracja i utrzymanie sieci między lokalizacjami;
 5. realizowanie zadań związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. budowy i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej.

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
czysta ochota ETO wyb 2019 Sesja Rady Dzielnicy m.st. Warszwy Lato w mieście 2019 jeden numer 500+ Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne