Środowisko

Tereny zieleni są najbardziej dostrzegalnym elementem środowiska przyrodniczego miasta. Zieleń w mieście pełni różnorodne funkcje – obok przyrodniczych również klimatyczne, ekologiczne, sanitarne, ochronne, ale także estetyczne i kompozycyjne. Jedną z najważniejszych pozostaje obecnie funkcja wypoczynkowa, związana z zapewnieniem mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez możliwość rekreacyjnego wykorzystania zasobów przyrodniczych miasta oraz korzystnego oddziaływania zespołów roślinnych na komfort zamieszkiwania w aglomeracji.Zieleń pełni również istotną rolę w kreowaniu wizerunku Warszawy jako metropolii europejskiej. Jednym z najważniejszych zadań służb miejskich odpowiedzialnych za stan zieleni w Warszawie staje się zatem doprowadzenie obiektów i terenów zieleni do standardów charakterystycznych dla innych metropolii. Standardy te należy odnieść do całości zagadnień związanych wystrojem miejskiej przestrzeni publicznej, wnętrza urbanistycznego i wnętrza krajobrazowego.


Na tereny zieleni miejskiej na Ochocie składa się obecnie:

  • 6 parków o łącznej powierzchni 88,09 ha
  • 3 skwery o łącznej powierzchni ok. 5,8 ha
  • 82 ha zieleni towarzyszącej drogom i ulicom,
  • 11,3 ha zieleni na tzw. terenach nie zagospodarowanych.

Lasy miejskie na terenie Ochoty nie występują.

Powierzchnia, ilość, układ przestrzenny i specyfika obiektów składających się na zieleń miejską są pochodną struktury miasta i historycznych zaszłości, które w zasadniczy sposób determinują stan obecny.

Walory parków miejskich

  • enklawy zieleni wśród intensywnej zabudowy miejskiej,
  • kilkudziesięcioletni drzewostan o wysokich walorach przyrodniczych,
  • dostępne tereny codziennej rekreacji.
KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
czysta ochota ETO wyb 2019 Sesja Rady Dzielnicy m.st. Warszwy Lato w mieście 2019 jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII Odpady komunalne