Jednostki organizacyjne

Referat Obsługi Bezpośredniej

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Obsługi Bezpośredniej wchodzącego w skład Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. przyjmowanie, w zakresie swojej właściwości miejscowej i rzeczowej, pism, w tym:
  • podań, skarg, wniosków oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
  • sortowanie i przekazywanie przyjętych pism do odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu,
  • udostępnianie formularzy i wzorów pism,
  • udzielanie informacji o organach właściwych oraz o trybie i procedurach rozpatrywania spraw oraz niezbędnej treści wniosku, podania, pisma lub załącznika,
  • gromadzenie i udzielanie informacji na temat stanu kierowanych spraw, w szczególności na temat stanu realizacji spraw pod względem przestrzegania terminów i procedur,
  • wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów;
 2. prowadzenie ewidencji korespondencji oraz monitorowanie terminowości rozpatrywania spraw wszczętych przez przyjęte pisma przez odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu.
KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Plac Narutowicza wyb 2018 karta um war Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Ochota (na dzień 5 lipca 2 jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne