Jednostki organizacyjne

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy
ul. Grójecka 17A, Warszawa
tel.: 22 57 83 600

Naczelnik
Beata Komisarska-Błąkała
tel.: 22 578 36 02 wew. 602
pokój: 119
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna Rady Dzielnicy i jej komisji;
 2. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy w celu jak najlepszego przygotowywania niezbędnych materiałów na posiedzenia Rady Dzielnicy i komisji;
 3. sporządzanie protokołów z obrad Rady Dzielnicy i posiedzeń komisji zgodnie z przyjętymi w tym zakresie wymogami;
 4. prowadzenie sekretariatu Rady Dzielnicy i Przewodniczącego Rady Dzielnicy;
 5. udzielanie pomocy radnym Dzielnicy w sprawowaniu ich mandatu;
 6. stworzenie organizacyjnych warunków do odbierania przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy i przechowywania oświadczeń radnych wymaganych prawem;
 7. prowadzenie spraw finansowych związanych z dietami radnych;
 8. organizacyjna obsługa oficjalnych wyjazdów radnych i uroczystości;
 9. stałe aktualizowanie informacji o pracach Rady Dzielnicy i podawanie ich do informacji publicznej;
 10. reprezentowanie radnych w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy oraz instytucjami zewnętrznymi;
 11. kierowanie uchwał Rady Dzielnicy zgodnie z właściwością;
 12. prowadzenie rejestrów uchwał Rady Dzielnicy;
 13. prowadzenie rejestrów interpelacji i wniosków.

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Plac Narutowicza wyb 2018 karta um war Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Ochota (na dzień 5 lipca 2 jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne