Jednostki organizacyjne

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Archiwum Zakładowego Urzędu Dzielnicy
ul. Grójecka 17A, Warszawa
pok.: 322
tel.: 22 57 83 668

Zakres działań:

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Archiwum Zakładowego Urzędu Dzielnicy, wchodzącego w skład Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. przyjmowanie na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji z komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy do archiwum i jej przechowywanie;
  2. archiwizowanie dokumentacji własnej Wydziału;
  3. prowadzenie ewidencji przechowywanych akt;
  4. udostępnianie i wypożyczanie akt zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  5. brakowanie w wyznaczonych terminach dokumentacji nie archiwalnej zgodnie z obowiązująca procedurą;
  6. nadzorowanie poprawności stosowania klasyfikacji i kwalifikacji archiwalnej dokumentów wytwarzanych w Urzędzie Dzielnicy;
  7. przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Urzędu m.st. Warszawy.
KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Plac Narutowicza wyb 2018 karta um war Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Ochota (na dzień 5 lipca 2 jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne